Ionizovaný vzduch, Zádolí u Vysokého Mýta

Proč je prospěšné ionizovat vzduch?

Záporně nabité lehké vzdušné ionty (používá se též označení vzdušné vitamíny) jsou přirozenou složkou čistého a zdravého vzduchu v přírodě, jejich nejvyšší koncentrace jsou na horách, u moře nebo v lese. Všude tam se nám lépe dýchá, vzduch je svěží a má příznivý vliv na naši psychickou pohodu.

Záporné versus kladné ionty

Záporné ionty (O-ionty) nejsou ničím novým a umělým. Naopak každý z nás se s nimi setkává od svého prvního nadechnutí. Vzhledem k tomu, že jsou obsaženy ve vzduchu, kterého denně „zkonzumujeme“ přibližně 15 kg, se dá dokonce říci, že žádného jiného léku, potravin ani tekutin nespotřebujeme za celý život tolik jako právě záporných iontů. Bohužel kvůli znečištění ovzduší a dalším vlivům je jich v interiérech stále méně a většina populace dýchá vzduch, který je velmi vzdálený alespoň minimální doporučené úrovni záporných iontů. Dopady této trvalé nerovnováhy na zdraví jsou přitom nemalé. Až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží donutil odborníky pátrat znovu po příčinách. A výsledky byly v mnohém ohromující!

Mimo klasické viníky zdravotních potíží jako je znečištění chemikáliemi vědci objevili ještě jeden nenápadný jed. Jed o to zákeřnější, že je neviditelný, není cítit a obtížně se měří. Jedná se o trvalé vystavování organizmu působení přebytku škodlivých – kladně nabitých iontů. Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty – automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače, ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny a tak dále. Všechny tyto vlivy vychylují zdravou rovnováhu iontů (která je již jen na některých místech v přírodě) v neprospěch našeho zdraví. Vždyť v průměrné kanceláři se hladina záporných iontů pohybuje blízko nule, zatímco v přírodě je mezi 800 – 100.000 iontů na cm³. V průměrné domácnosti nebo na městské ulici nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm³.
Přitom právě na těchto místech trávíme většinu svého života! Pracujeme, učíme se, spíme. Převaha škodlivých – kladně nabitých iontů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu a u citlivějších jedinců již po několika týdnech může odstartovat alergii, astma a deprese. Proto také existují právě na tyto škodlivé (kladně nabité ionty) přísné hygienické normy.

Iontová nerovnováha

Ionizace je přirozená součást vzduchu. Obklopuje nás všude, aniž bychom to vnímali. Pouze se liší míra ionizace v různých prostředích. Pro člověka je zásadní vlastní poměr kladných a záporných iontů.
Molekuly vzduchu mohou být buď kladné (kationty) anebo záporné (anionty). Jejich poměr se vlivem kvality ovzduší a působením elektrických výbojů mění.
Člověk řadou svých činností přirozenou ionizaci vzduchu negativně ovlivňuje. Tradiční stavební materiály jako je kámen, cihly nebo dřevo narušují elektrické pole jen mírně. Ale kov, ocel či beton vytvářejí stínění elektrického pole Země, tzv. Faradayovu klec, čímž elektrické pole silně narušují. Lidé, kteří tráví většinu svého času v uzavřených prostorách, mohou trpět tzv. Syndromem nezdravých budov. Záporné ionty mají na náš organismus blahodárný vliv. Vysokou koncentraci těchto záporných iontů, neboli tzv. vzdušných vitamínů, nacházíme v čisté přírodě – na horách, u vodopádů, u moře nebo v jeskyních. Na těchto místech se nám dobře dýchá a rychleji si na nich odpočineme. Záporné ionty přispívají k duševní i fyzické pohodě, rychlejší rekonvalescenci a zpomalují stárnutí buněk. Místa s nejvyššími koncentracemi záporných iontů se využívají jako klimatické lázně.
Dle posledních studií Státního zdravotního ústavu panuje nezdravé prostředí až ve třech čtvrtinách veřejných budov (kanceláře, školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy).
Proces ionizace vysvětluje MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze v rámci reportáže pořadu Polopatě.

V tabulce níže můžete vidět, jaké počty záporných iontů se nachází na různých místech.

Místo výskytu Počet záporných iontů na cm3
klimatizované místnosti 0-100
místnosti městských bytů 50 – 100
městské ulice 100 – 500
moře a les 1 000 – 5 000
hory 5 000 – 30 000
jeskynní prostory 5 000 – 50 000
vodopády 10 000 – 50 000
po bouřce 50 000 a více

Zdravou rovnováhu iontů nacházíme jen na některých místech v přírodě. V kancelářích a obchodních domech se hladina záporných iontů pohybuje blízko nule, zatímco v čisté přírodě je mezi 800 – 100 000 iontů na cm³. V průměrné domácnosti nebo na městské ulici jsou hodnoty okolo 100 iontů na cm³.

Záporné ionty a jejich účinek na člověka

  • působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic
  • podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům)
  • stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy, stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů a minerálních kortikoidů (hormony kůry nadledvin), což jsou látky pomáhající zvládat zátěž a stres
  • příznivě působí na lidi trpící neurózami, poruchami spánku a různými bolestmi bez organických změn
  • zrychlují hojení ran a popálenin
  • napomáhají celkové duševní i fyzické pohodě
  • oddalují proces stárnutí buněk a pomáhají rychlejší rekonvalescenci

Další novinky

Jak správně dýchat při cvičení? Žena u vody v relaxační poloze se soustředí na správné dýchání
Obecné

Jak správně dýchat při cvičení?

Chcete cvičit opravdu správně? Pak nesmíte zapomenout taky správně dýchat. Přečtěte si, jak pracovat s dechem v jednotlivých fázích tréninku nebo jak může kvalita vzduchu, který vás obklopuje, ovlivnit váš výkon.

Do košíku