SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Zlepšování dýchání

Zlepšování dýchání

Kvalitu vdechovaného vzduchu ovlivňují všechny mikročástice, které prostředí okolo nás obsahuje. I ty méně diskutované mohou mít na naše zdraví významný vliv. Pro zlepšení dýchání je nejdůležitější škodlivé částice (prachy, pyl, výkaly roztočů apod.) z vnitřního prostředí odstranit. K tomu slouží především účinná čistička vzduchu. Ta nečistoty zachytí na svém filtru. Dalším přístrojem, který dokáže vnitřní prostředí pozitivně ovlivnit, je například zvlhčovač vzduchu, který udržuje správnou vzdušnou vlhkost. Vhodný je také ionizátor. Ten účinně ovlivňuje např. množství zdraví prospěšných záporných iontů.

Vyšší koncentrace záporných iontů činí vzduch svěží, dýchatelnější, lehčí a objektivně čistší – výrazně tak zlepšují dýchání. Kladné ionty (ozón) mají účinek právě opačný.

Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích, stimulací pohybu řasinek (buněk sliznice plic) se posiluje samočisticí schopnost plic.

Za koncentrace pod 100 iontů v cm3 se pohyb řasinek zastavuje! Přitom podle měření je jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích často nižší než 50 iontů v cm3. Proto začínají být interiéry ve městech často vybavovány ionizátory vzduchu či moderními mobilními klimatizačními jednotkami s funkcí ionizace, osvěžování a čištění vzduchu, díky kterým je možné ve vnitřním prostředí dosáhnout hladiny záporných iontů srovnatelné s prostředím v přírodě (na horách, u moře, v jeskyních, u vodopádů) nebo v uměle vytvořených prostředích pro terapeutické léčebné procesy (vzdušné lázně).

Více o ionizaci se dozvíte zde.