SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Snižování škodlivého působení radonu

Snižování působení radonu

Karcinogenní nebezpečí při pobytu v oblastech s vyšším výskytem radioaktivního plynu radonu není způsobeno radonem samotným, ale vdechováním mikroskopických částic vzniklých rozpadem radonu (např. radioaktivní izotopy olova). Proto se doporučuje v těchto oblastech často větrat a utírat prach.Vzhledem k tomu, že se jedná o nesmírně malé, velmi lehké částice, usazují se při vdechnutí až v nejzazších místech plic, kde již nefunguje proces samočištění řasinkového plicního epitelu. Tyto usazené částice pak „ozařují“ okolní tkáň, a tím podstatně zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Čistička vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE produkuje tzv. elektronový vítr, který tlačí vzduch skrze elektrody. Pevné mikročástice - izotopy, volně se vznášející vzduchem, se na nich velmi účinně zachycují a váží se na elektrostatickém filtru (filtr není třeba nikdy měnit, stačí pouze utřít vlhkým hadříkem). Zbývající poletující mikročástice pak přitahují aniony svou opačnou polaritou přímo ve vzduchu. Shluknutím mikročástic do tzv. těžkých clusterů jim již nedovolí poletovat a být vdechnuty. Toto řešení snižuje riziko vzniku rakoviny podle různých zdrojů o 20 až 40 %.