SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Odstraňování alergenů

Odstraňování alergenů

Ionic-CARE pomáhá proti alergiím a astmatu hned dvojím způsobem.

Především působí jako velmi účinný, bezhlučný a přitom nenákladný čistič vzduchu. Poletující alergeny (pyly, prach, mikročástice, výkaly roztočů, plísně i cigaretový kouř) zachytává s účinností až 96% na elektrostatický filtr.

Pomocným doplňkem čističky vzduchu je pak ionizátor, který produkuje do prostředí záporné ionty. Ty „dočišťují“ vzduch tak, že ničí bakterie a viry a zbývající mikročástice váží do nepoletujících shluků/clusterů, čímž zvyšují účinnost elektrostatických filtrů čističky.

Tím, jak se do vzduchu uvolňuje velké množství anionů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množství anionů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností anionů podporovat regeneraci – hojení tkání a sliznic.

Alergiemi trpí většina obyvatelstva

Alergie jako pojem vznikl teprve na počátku 20. století, nicméně se v současné době v ČR týká již více než 2 milióny obyvatel a je často označována jako současná novodobá neinfekční epidemie. U některých jedinců je alergie vrozenou dispozicí. Čím dále častěji se však setkáváme i s tím, že alergie propukne i v pozdějším věku. Je to způsobeno kombinací genetické výbavy a vlivu prostředí na jedince - velké aglomerace, bytové alergeny, chemizace materiálů, zvířata žijící v bytovém prostředí, způsob vytápění a s ním spojené změny teplotních a vlhkostních podmínek, kuřáctví a nezdravý způsob života.

Kombinace těchto faktorů působí velmi negativně a výrazně přispívá ke strmému růstu alergií, atopické dermatitidy a průduškového astmatu. Proto by se čistička vzduchu měla stát běžnou součástí našeho života, neboť dokáže účinně některé z těchto faktorů eliminovat.