Proč je důležité čistit vzduch

Proč je důležité čistit vzduch?

Zlepšení dýchání

Kvalitu vdechovaného vzduchu ovlivňují všechny mikročástice, které prostředí okolo nás obsahuje. I ty méně diskutované mohou mít na naše zdraví významný vliv. Pro zlepšení dýchání je nejdůležitější škodlivé částice (prachy, pyl, výkaly roztočů apod.) z vnitřního prostředí odstranit. K tomu slouží především účinná čistička vzduchu. Ta nečistoty zachytí na svém filtru. Dalším přístrojem, který dokáže vnitřní prostředí pozitivně ovlivnit, je například zvlhčovač vzduchu, který udržuje správnou vzdušnou vlhkost. Vhodný je také ionizátor. Ten účinně ovlivňuje např. množství zdraví prospěšných záporných iontů.

Vyšší koncentrace záporných iontů činí vzduch svěží, dýchatelnější, lehčí a objektivně čistší – výrazně tak zlepšují dýchání. Kladné ionty (ozón) mají účinek právě opačný.

Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích, stimulací pohybu řasinek (buněk sliznice plic) se posiluje samočisticí schopnost plic.

Za koncentrace pod 100 iontů v cm3 se pohyb řasinek zastavuje! Přitom podle měření je jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích často nižší než 50 iontů v cm3. Proto začínají být interiéry ve městech často vybavovány ionizátory vzduchu či moderními mobilními klimatizačními jednotkami s funkcí ionizace, osvěžování a čištění vzduchu, díky kterým je možné ve vnitřním prostředí dosáhnout hladiny záporných iontů srovnatelné s prostředím v přírodě (na horách, u moře, v jeskyních, u vodopádů) nebo v uměle vytvořených prostředích pro terapeutické léčebné procesy (vzdušné lázně).

Odstranění alergenů

Ionic-CARE pomáhá proti alergiím a astmatu hned dvojím způsobem.

Především působí jako velmi účinný, bezhlučný a přitom nenákladný čistič vzduchu. Poletující alergeny (pyly, prach, mikročástice, výkaly roztočů, plísně i cigaretový kouř zachytává s účinností až 96% na elektrostatický filtr.

Pomocným doplňkem čističky vzduchu je pak ionizátor, který produkuje do prostředí záporné ionty. Ty „dočišťují“ vzduch tak, že ničí bakterie, viry a zbývající mikročástice váží do nepoletujících shluků/clusterů, čímž zvyšují účinnost elektrostatických filtrů čističky.

Tím, jak se do vzduchu uvolňuje velké množství anionů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množství anionů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností anionů podporovat regeneraci – hojení tkání a sliznic.

Alergiemi trpí většina obyvatelstva

Alergie jako pojem vznikl teprve na počátku 20. století, nicméně se v současné době v ČR týká již více než 2 milióny obyvatel a je často označována jako současná novodobá neinfekční epidemie. U některých jedinců je alergie vrozenou dispozicí. Čím dále častěji se však setkáváme i s tím, že alergie propukne i v pozdějším věku. Je to způsobeno kombinací genetické výbavy a vlivu prostředí na jedince – velké aglomerace, bytové alergeny, chemizace materiálů, zvířata žijící v bytovém prostředí, způsob vytápění a s ním spojené změny teplotních a vlhkostních podmínek, kuřáctví a nezdravý způsob života.

Kombinace těchto faktorů působí velmi negativně a výrazně přispívá ke strmému růstu alergií, atopické dermatitidy a průduškového astmatu. Proto by se čistička vzduchu měla stát běžnou součástí našeho života, neboť dokáže účinně některé z těchto faktorů eliminovat.

Ničení virů a bakterií

Nejsnáze prokazatelný důkaz účinků záporných iontů je jejich letální (usmrcující) nebo alespoň retardační (zpomalující) účinek na bakterie a viry, což se často využívá ke sterilizaci zdravotnických zařízení, operačních sálů a popáleninových pracovišť.

Podle studií z USA je dezinfekční účinnost vzdušných iontů až 98 % a snižuje pravděpodobnost nákazy vzdušnou cestou až o 80 %. V dnešní době, kdy jsou stále častější chřipkové epidemie, množí se záněty horních cest dýchacích a počet alergií roste strmě nahoru, je používání čističky vzduchu v místnosti víceméně nezbytností. To prokazuje i zpráva ústavu klinické mikrobiologie FN v Hradci Králové (Česká Republika), která potvrzuje, že čistička vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE výrazně a účinně snižuje obsah směsné populace bakterií a plísní v ovzduší v uzavřených prostorách, přičemž k maximálnímu desinfekčnímu účinku dochází již po 90 minutách provozu přístroje.

Použití čističek vzduchu v uzavřených prostorách je hojně doporučováno nejen lékaři, ale i pracovníky specializujícími se na pracovní prostředí ve firmách a státních úřadech.

Likvidace cigaretového kouře

Jelikož cigaretový kouř, další chemické látky a aerosoly jsou vlastně shlukem aromatických molekul a mikročástic s kladným nábojem na povrchu, elektrostatický filtr, který je součástí čističky vzduchu Ionic-CARE Triton X6, kouř přitahuje a pevně váže na prachovém kolektoru. Likvidace cigaretového kouře se tak děje velmi rychle a s účinností až 96 %. Povrch kolektoru stačí s odstupem několika dní zlehka otřít nejlépe vlhkým hadříkem se saponátem a můžete jej použít znovu.

Už tedy nikdy nemusíte kupovat drahé filtry, které se zejména cigaretovým kouřem zanášejí nejrychleji. Cigaretový kouř je pro nekuřáky velmi nepříjemný, nezdravý a obtěžující faktor, proto provozovatelé veřejných prostorů v poslední době čím dál více umísťují do svých zařízení různé filtry cigaretového kouře. Pro menší a střední firmy bez možnosti umístění centrálních filtrů je používání  čističky vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE Triton X6 velice vhodné, ne-li nezbytné, i v souvislosti s tím, jak se zvyšují nároky obyvatelstva na zdravý životní styl.

Odstraňování prachu

Používáním čističky vzduchu Ionic-CARE dochází k odstraňování prachu a prachových mikročástic ve vnitřním prostředí s vysokou účinností. Ta byla potvrzena expertizou Státního zdravotního ústavu v Praze, která udává účinnost čistění 96 %, což plně splňuje požadavky pro udržování bezprašného prostředí v domácnosti či kanceláři.

Čističky Ionic-CARE nachází své uplatnění při odstraňování všudypřítomného prachu a mikroprachu v každé domácnosti, kanceláři či ve veřejných prostorech. Vysoká účinnost čištění zabezpečuje zdravý vzduch, nízkou úroveň domácího prachu, spadu bakterií a plísní.

Částice domácího prachu jsou vytvářeny především lidskou činností, přítomností zvířat a na jejich vzniku se výrazně podílejí i roztoči, kteří se vyskytují na veškerém povrchu i ve vzduchu. Jimi vylučované enzymy a exkrementy se stávají součástí domácího prachu a mohou u lidí probouzet alergickou reakci. Prachovým roztočům se daří především mezi vlákny matrací, potahů a koberců.

Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost. Zejména mají vliv na onemocnění srdce a cév, snižují plicní funkce při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích u astmatiků a zkracují délku života. Nepříznivě působí také tím, že se usazují na kůži, sliznicích a ve spojivkovém vaku očí a mohou mít dráždivý účinek vedoucí k zánětům kůže, sliznic a očních spojivek. Prachové částice té nejmenší velikosti na sebe navíc váží látky, z nichž některé mají karcinogenní účinky – například polyaromatické uhlovodíky.

Podpora růstu rostlin

Na růst rostlin má výrazný vliv vlhkost vzduchu. Ta by se ve vnitřním prostředí měla pohybovat mezi 40 – 60 %. Stejně jako lidé snáší také většina rostlin nízkou vzdušnou vlhkost velmi špatně a pokud je v takovémto prostředí často nerosíme, chřadnou a vadnou.

Stejně tak působí na růst rostlin i množství záporných iontů. To můžeme ve vnitřním prostředí ovlivnit použitím čističky vzduchu Ionic-CARE, která je doplněna funkcí ionizace. Čistička tak vedle své hlavní funkce, kterou je odstraňování mikročástic z vnitřního prostředí, dokáže produkovat vysoké množství zdraví prospěšných vzdušných iontů.

Množství záporných iontů se v uzavřeném prostředí bytů, domů a kanceláří často blíží až k nule, zatímco v přírodě je mezi 800 – 100.000 iontů na cm3. V prostorách, kde je dostatek prospěšných negativních iontů, je růst rostlin výrazně stimulován, naopak při koncentraci pod 30 iontů v cm3 se růst rostlin pronikavě brzdí. Růst rostlin tedy může být zřejmým indikátorem iontové nerovnováhy ve vnitřních prostorách.

Zlepšení koncentrace a paměti

Čistička vzduchu Ionic-CARE je kombinovaná s tzv. ionizátorem. Tato doplňková funkce čističky má za úkol produkovat vzdušné aniony (záporné ionty) nazývané také vzdušné vitamíny. Tyto vzdušné ionty inhalací přecházejí do krve, působí na „vzrušivost“ nervových zakončení, čímž přímo a rychle (v řádu hodin) příznivě ovlivňují paměť. Aniony ovlivňují též úroveň elektrolytů (valenci K+ iontů), což zvyšuje přenos elektrických impulsů zejména silných nervových kmenů. Tím napomáhají ke komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku a měřitelně zlepšují syntetické a analytické myšlení. Podle Wengera až o 10 IQ bodů.

Komunikace pravé a levé hemisféry mozku je zásadní i pro koordinaci pohybů a reakční dobu. Výzkumníci automobilky Toyota např. zjistili v r. 2003, že vdechování vzdušných aniontů zlepšuje řidičské schopnosti (zejména na několikahodinové cestě), snižuje únavu o 40 % a počet řidičových chyb až o 57 %. Hned následující rok začala emitory vzdušných aniontů montovat Toyota do svých nejluxusnějších modelů.

Snižování působění radonu

Karcinogenní nebezpečí při pobytu v oblastech s vyšším výskytem radioaktivního plynu radonu není způsobeno radonem samotným, ale vdechováním mikroskopických částic vzniklých rozpadem radonu (např. radioaktivní izotopy olova). Proto se doporučuje v těchto oblastech často větrat a utírat prach.Vzhledem k tomu, že se jedná o nesmírně malé, velmi lehké částice, usazují se při vdechnutí až v nejzazších místech plic, kde již nefunguje proces samočištění řasinkového plicního epitelu. Tyto usazené částice pak „ozařují“ okolní tkáň, a tím podstatně zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Čistička vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE produkuje tzv. elektronový vítr, který tlačí vzduch skrze elektrody. Pevné mikročástice – izotopy, volně se vznášející vzduchem, se na nich velmi účinně zachycují a váží se na elektrostatickém filtru (filtr není třeba nikdy měnit, stačí pouze utřít vlhkým hadříkem). Zbývající poletující mikročástice pak přitahují aniony svou opačnou polaritou přímo ve vzduchu. Shluknutím mikročástic do tzv. těžkých clusterů jim již nedovolí poletovat a být vdechnuty. Toto řešení snižuje riziko vzniku rakoviny podle různých zdrojů o 20 až 40 %.

Další novinky

Jak správně dýchat při cvičení? Žena u vody v relaxační poloze se soustředí na správné dýchání
Novinka

Jak správně dýchat při cvičení?

Chcete cvičit opravdu správně? Pak nesmíte zapomenout taky správně dýchat. Přečtěte si, jak pracovat s dechem v jednotlivých fázích tréninku nebo jak může kvalita vzduchu, který vás obklopuje, ovlivnit váš výkon.

Do košíku