SK
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Zvýšení pracovní výkonnosti

Zlepšení pracovní výkonnosti

Výkonnost člověka je výrazně ovlivněna prostředím, ve kterém pobývá. Při každé fyzické práci nebo duševní činnosti má vysoký vliv čistota okolního vzduchu, tepelný stav prostředí, úroveň vlhkosti, hladina hluku a intenzita osvětlení. Existují studie, které analyzují opatření vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a následný vzestup produktivity práce.

Pět laboratorních studií ukázalo, že zlepšení kvality vzduchu zvyšuje výkonnost simulované kancelářské práce. Výsledek byl později potvrzený dvěma studiemi v reálném prostředí, kde bylo měřeno, jak kvalita vzduchu ovlivňuje výkonnost skutečné kancelářské práce (Wyon a Wargocki, 2006). Je nesporné, že kvalitní vnitřní prostředí je při dlouhodobé expozici podmínkou zdraví lidí, jejich celkové spokojenosti a dobré pracovní výkonnosti. Náklady vynaložené na zlepšení kvality vnitřního prostředí mají po určité době vysokou návratnost.

Čistička vzduchu a ionizátor Ionic-CARE Triton X6 produkuje zdraví prospěšné záporné aniony, které se inhalací dostávají do krve, následně příznivě ovlivňují paměť, zlepšují syntetické a analytické myšlení, snižují únavu, nemocnost, dále zvyšují pracovní nasazení a výkonnost. Navíc tím, že Ionic-CARE odstraňuje ze vzduchu všechny nežádoucí a škodlivé elementy, je ideálním přístrojem pro vytvoření příjemného prostředí jak pro práci, tak i pro odpočinek. Je tedy zřejmé, že zájmem zaměstnavatelů by měla být snaha vytvořit zaměstnancům optimální pracovní podmínky (např. umístit ionizátor a čistič vzduchu do místnosti, zajistit optimální teplotní a světelné podmínky atd.), díky kterým lze ovlivňovat pracovní nasazení a produktivitu zaměstnanců a navíc snižovat jejich nemocnost.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.