SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Test hodnoty koncentrace ozónu

Podle české legislativy nesmí hodnoty koncentrace ozónu v životním prostředí překročit 0,05 ppm. Zároveň však legislativní řád České republiky nestanovuje nutnost čističky vzduchu na produkci ozónu testovat.

Abychom ubezpečili naše zákazníky o nezávadnosti koncepce čističky s využitím elektrostatických filtrů, prošly čističky vzduchu Ionic-CARE hodnocením ve Státním zdravotním ústavu v Praze, kde je měření ozónu standardní součásti testu. Naměřená koncentrace ozónu u čističky Ionic-CARE dosáhla 0,005 ppm, tedy hluboko pod přípustný limit (protokol o provedeném testu). Čichový práh tj. koncentrace, kdy je zápach ozónu zaznamenaný více než 50ti osobami ze 100, je u průměrného člověka až od hodnoty 0,015 ppm!

Kromě testu u Státního zdravotního ústavu jsme přístroje Ionic-CARE Triton X6 nechali otestovat v akreditované zkušební laboratoři EMPLA AG spol. s.r.o. V jediné místnosti bylo najednou v provozu 10 přístrojů Ionic-CARE zapnutých na plný výkon. I při souběžném běhu 10. přístrojů byla naměřena hluboce podlimitní hodnota produkce ozónu. Z tohoto měření jasně vyplynulo, že množství ozónu produkovaného čističkou vzduchu Ionic-CARE Triton X6 je nejméně 20 x nižší, než stanovují mezinárodní i české hygienické normy pro dlouhodobý pobyt. A ve svých hodnotách je blízká nebo totožná s hodnotami v přírodním prostředí. Typické koncentrace ozónu v přírodě dosahují 0.03 ppm.

Produkce ozónu při využití elektrostatického filtru se tedy s našimi přístroji nemusíte obávat, protože prokazatelně neškodí lidskému zdraví.

 

Test hodnoty koncentrace ozónu

1. Měření bylo provedeno při provozu 10 čističek vzduchu Ionic-CARE Triton X6 umístěných do kruhu.

 

Test hodnoty koncentrace ozónu

2. Všechny čističky byly zapnuté na nejvyšší výkon (Hi).

 

Test hodnoty koncentrace ozónu

3. Po 30 minutách provozu byla koncentrace ozonu měřena uvnitř kruhu pomocí ručního nasávače s detekční trubicí.

 

Test hodnoty koncentrace ozónu

4. Koncentrace ozonu byla naměřena v hodnotě 0,025 ppm. Maximální přípustná koncentrace ozonu (0,05 ppm) tedy nebyla překročena, ani při 10-ti souběžně spuštěných čističkách. Výslednou koncentraci lze spočítat na 0,0025 ppm, což je hodnota 20x slabší (s 20-ti násobnou rezervou bezpečnější), než stanovují hygienické normy pro dlouhodobý pobyt.