SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Jsme Zodpovědná firma

Jsme Zodpovědná firma 9.4.2021

Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadu bereme již dlouhou dobu jako standard. Nově jsme se zapojili do osvětového programu společnosti EKO-KOM a získali jsme ocenění „Zodpovědná firma“.

Zodpovědná firma je projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem, a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě.

Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR.