SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

Ionizace

Ionizace vzduchu

Ionizace je přirozená součást vzduchu. Obklopuje nás všude, aniž bychom to vnímali. Pouze se liší míra ionizace v různých prostředích. Pro člověka je zásadní vlastní poměr kladných a záporných iontů.

Molekuly vzduchu mohou být buď kladné (kationty) anebo záporné (anionty). Jejich poměr se vlivem kvality ovzduší a působením elektrických výbojů mění.

Člověk řadou svých činností přirozenou ionizaci vzduchu negativně ovlivňuje. Tradiční stavební materiály jako je kámen, cihly nebo dřevo narušují elektrické pole jen mírně. Ale kov, ocel či beton vytvářejí stínění elektrického pole Země, tzv. Faradayovu klec, čímž elektrické pole silně narušují. Lidé, kteří tráví většinu svého času v uzavřených prostorách, mohou trpět tzv. Syndromem nezdravých budov.

 


+
KLADNÉ IONTY
zdraví škodlivé
Ionizace vzduchuZÁPORNÉ IONTY
zdraví prospěšné
Ionizace vzduchu

Kladné ionty, které vznikají hlavně jako důsledek znečištění a přemíry techniky v našem okolí, jsou pro naše zdraví škodlivé. V prostředí s převahou kladně nabitých částic se cítíme unavení a bolí nás hlava. Dlouhodobý pobyt v takovém prostředí oslabuje imunitní systém, což vede k častějším onemocněním. K poklesu koncentrace záporných iontů dochází navíc všude tam, kde se shromažďuje větší počet lidí, kde je hodně techniky (televize, kopírky, zářivky), syntetických materiálů a vzduch je upraven klimatizací nebo rekuperací. Záporné ionty mají na náš organismus blahodárný vliv. Vysokou koncentraci těchto záporných iontů, neboli tzv. vzdušných vitamínů, nacházíme v čisté přírodě - na horách, u vodopádů, u moře nebo v jeskyních. Na těchto místech se nám dobře dýchá a rychleji si na nich odpočineme. Záporné ionty přispívají k duševní i fyzické pohodě, rychlejší rekonvalescenci a zpomalují stárnutí buněk. Místa s nejvyššími koncentracemi záporných iontů se využívají jako klimatické lázně.

 

Dle posledních studií Státního zdravotního ústavu panuje nezdravé prostředí až ve třech čtvrtinách veřejných budov (kanceláře, školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy).

Proces ionizace vysvětluje MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze v rámci reportáže pořadu Polopatě.

V tabulce níže můžete vidět, jaké počty záporných iontů se nachází na různých místech.

Místo výskytuPočet záporných iontů na cm3
klimatizované místnosti0-100
místnosti městských bytů50 - 100
městské ulice100 - 500
moře a les1 000 - 5 000
hory5 000 - 30 000
jeskynní prostory5 000 - 50 000
vodopády10 000 - 50 000
po bouřce50 000 a více

Zdravou rovnováhu iontů nacházíme jen na některých místech v přírodě. V kancelářích a obchodních domech se hladina záporných iontů pohybuje blízko nule, zatímco v čisté přírodě je mezi 800 – 100 000 iontů na cm3. V průměrné domácnosti nebo na městské ulici nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm3.

Záporné ionty a jejich účinek na člověka:

  • působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic,
  • podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům),
  • stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy, stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů a minerálních kortikoidů (hormony kůry nadledvin), což jsou látky pomáhající zvládat zátěž a stres,
  • příznivě působí na lidi trpící neurózami, poruchami spánku a různými bolestmi bez organických změn,
  • zrychlují hojení ran a popálenin,
  • napomáhají celkové duševní i fyzické pohodě,
  • oddalují proces stárnutí buněk a pomáhají rychlejší rekonvalescenci

Jak zvýšit počet záporných iontů v domácnosti?

Koncentraci zdraví prospěšných záporných iontů lze zvýšit např. pomocí čističek vzduchu se zabudovaným ionizátorem, který záporné ionty produkuje. Záporné ionty mají dezinfekční účinky a díky tomu potlačují výskyt mikrobů v ovzduší. Dokážou také neutralizovat pachy a pomáhají shlukovat jemné škodlivé částice ve vzduchu, které se pak účinněji zachytí na filtr.