SK PL
800 112 111
Objednejte na bezplatné lince
Bezplatná linka

V jakém prostředí není vhodné čističku používat?

Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřním prostředí, kde vzdušná vlhkost nepřesáhne 60 %. Přístroj nepoužívejte v prostorách, kde se mohou vyskytovat hořlavé nebo vznětlivé materiály, hořlavý prach nebo výpary. Vzduch je ionizován mikroskopickým elektrickým jiskřením, které může hořlaviny snadno zapálit (stejně jako el. vrtačka, mixér či vysavač). Nedoporučujeme umístění přístroje nikde poblíž zapálených svíček, vonných svíček, petrolejových, olejových či aroma lamp apod. Pokud zamýšlíte použít svíčky, lampy apod. v blízkosti přístroje navzdory tomuto varování, zajistěte, aby knoty byly kratší než 6 milimetrů. Sníží se tak produkce kouře a neviditelných elektricky vodivých sazí, které mohou elektrostatický filtr překvapivě rychle zanést (i v řádu málo hodin) a ten je nemusí spolehlivě zachytit a udržet na povrchu.